Teams

Here are your teams!  We hope you all get to know each other and have a lot of fun!

Team 1

TA: Srujani

 • Calla Carter
 • Linyao “Freya” Li
 • Jacky Lee
 • Julian Ochoa
 • Mong-Yah “Max” Hsieh

Team 2

TA: Srujani

 • Tina Han
 • Saumya Lahera
 • Jiajun Tan
 • Chia-chi “Aurora” Chang
 • Yu-Kai Chiu

Team 3

TA: Srujani

 • Mingqi “Ariel” Tan
 • Ruochen “Charley” Li
 • Joey Yeo
 • Yang Che “Brian” Teng

Team 4

TA: Qiqi

 • Xiao He
 • So Young “Olivia” Han
 • Xiangyu “Shawn” Sun
 • Matthew Bofenkamp
 • Ran “Rebecca” Cui

Team 5

TA: Qiqi

 • Conor Triplett
 • Wenyu “Sylvia” Mao
 • Zhiyu “Zoe” Bai
 • Mollie Braley
 • Yangu “Wren” Tong

Team 6

TA: Matt

 • Kristian Tchetchko
 • Swapnil Mengade
 • Ava “Chenchen” Tan
 • Jue Wang
 • Chang Liu

Team 7

TA: Matt

 • Marissa Doerger
 • Weizheng “Wei” Lee
 • Yikai “Kevin” Han
 • Shitong Shen
 • Ann Maria Jose

Team 8

TA: Matt

 • Trace Dressen
 • Tai Chun “Vicky” Lin
 • Haran Kim
 • Boyi Liu
 • Jinyi Ye

Team 9

TA: Wonjae

 • Charles Parker Ramsey
 • Sixue “Yuki” Cheng
 • Hyelee “Hailey” Kim
 • Ruofan “Edmund” Zhang

Team 10

TA: Wonjae

 • Huijun “Yoli” Shen
 • Ruoxi Li
 • Varun Mehra
 • Jingya Chen
 • Min Pan

Team 11

TA: Wonjae

 • Jongmi “Jamie” Bae
 • Weidi Tang
 • Xuhao “Tom” Du
 • Muhammad Bin Tahir Mir
 • Shimeng “Sherry” Fan

Team 12

TA: Tara

 • Chance Lytle
 • Dong Hyun “Shawn” Kang
 • Yui Wei “Yui” Tan
 • Yi Ting “Kristy” Tsai
 • Anying “Amber” Zheng

Team 13

TA: Tara

 • Kevin Lee
 • Keran Sui
 • Zhiguo Lai
 • Daryl Choa
 • Xinyu “Mimi” Wang

Team 14

TA: Erhan

 • Emily Viterise
 • Liam Philiben
 • Jiming “Jimmy” Li
 • Tracy Chen

Team 15

TA: Erhan

 • Derrick Pemberton
 • Shana Joseph
 • Healthy Moeung
 • Yifeng Shi
 • Zhaoyi “Ashley” Liang

Team 16

TA: Erhan

 • Wei-Lin “Evelyn” Yu
 • Akash Avinash Phadtare
 • Nidhi Ramanathan
 • Hongzhu Zhao
 • Byungju “Ju” Lee

Team 17

TA: Tara

 • Monica Toren
 • Sang Won “Aaron” Lee