Teams

Team 1

TA: Tauseef

 • Caleb Biasco
 • Xuejun Wang
 • Erhan Qu
 • Srujani Kamineni
 • Sudha Manigundam Raghavan

Team 2

TA: Julian

 • Jared Ettinger
 • Ruili Tang
 • Qiqi Feng
 • Guanghao Yang
 • Trisha Surve

Team 3

TA: Miriam

 • Yidi Zhu
 • Apoorva Kuduvalli Ramesh
 • Ricardo Tucker
 • Sijie Ren
 • Hyun Jong Won

Team 4

TA: Jiaxin

 • Yuqiao Zeng
 • Yutian Zheng
 • Matthew Floyd
 • Niharika Jain
 • Fangda Luo

Team 5

TA: Rony

 • Naomi Burgess
 • Ketul Majmudar
 • Iris Hwang
 • Yutong Zhang
 • Kareem Omar

Team 6

TA: Nicky

 • Max Cameron
 • Euna park
 • Shuo Wang
 • Mengqi Wu
 • Rajat Gupta

Team 7

TA: Miriam

 • Danke Luo
 • Alex Gobeler
 • Yanran Han
 • Ridima Ramesh
 • Cheung Tai Ching

Team 8

TA: Rony

 • Yunhao Li
 • Thao Huong Nguyen
 • Urvil Shah
 • Alan Turner
 • Xuefan Zhou

Team 9

TA: Rony

 • Tianyi Zhao
 • Victoria Yom
 • Kangyan Li
 • Jett Lee
 • Rachel Rodgers

Team 10

TA: Julian

 • Chaojie Zhu
 • Mohan Bai
 • Bryan Kim
 • Sahar Kausar
 • Dustin Stephan

Team 11

TA: Jiaxin

 • Yifei Zhao
 • Yu Li
 • Wonjae Kim
 • Nisha Kunhikrishnan
 • Justin Fanzo

Team 12

TA: Julian

 • Tara Molesworth
 • Omar Cheikh-Ali
 • Sunwoo Park
 • Himanshu Telkikar
 • Guande Lyu

Team 13

TA: Jiaxin

 • Atul Goel
 • Meng Wan
 • Shan Jiang
 • Jacob Wilson
 • Miao Ren

Team 14

TA: Tauseef

 • Axel Arth
 • Qianye Mei
 • Eunkyeol Kim
 • Ke Ma
 • Vasant Menon

Team 15

TA: Nicky

 • Siyu Ren
 • Yein Jo
 • Yujin Ariza
 • Raisa Chowdhury
 • Dan Wolpow